Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Dane ogólne

Administratorem danych osobowych jest:

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie
ul. Okrzei 1a
99-300 Kutno

tel./fax: 24 355 74 30
e-mail: kasprowicz@kasprowicz.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie jest Pan Paweł Łuczak kontakt za pośrednictwem e-mail: iodo@iodo.kutno.pl

Zadania Inspektora Ochrony Danych:

 1. Nadzór i aktualizacje Polityki Bezpieczeństwa Informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych;
 2. Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych;
 3. Zapewnienie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok. Ustalenie przyczyn ewentualnych rozbieżności i sformułowania zaleceń, mających na celu wskazanie sposobów usunięcia niepożądanych zjawisk;
 4. Nadzór wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych i prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych;
 5. Weryfikację fizycznych środków bezpieczeństwa stosowanych w obszarach przetwarzania danych osobowych;
 6. Prowadzenie rejestrów przetwarzania danych;
 7. Nadzór nad udostępnianiem i powierzaniem danych osobowych innym podmiotom.
 8. Weryfikacja prawidłowości spełnienia obowiązku informacyjnego oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 9. Weryfikacja klauzul wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, tam gdzie zgoda miałaby być przesłanką przetwarzania danych;
 10. Współpraca z Administratorem Systemu Informatycznego w zakresie kontroli bezpieczeństwa systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe, ze szczególnym uwzględnieniem planów ciągłości działania, tworzenia i testowania kopii bezpieczeństwa;
 11. Przeprowadzanie analizy zagrożeń i oceny ryzyka w określonych procesach przetwarzania danych;
 12. Podejmowanie działań w sytuacji naruszenia ochrony danych;
 13. Przygotowanie materiałów informacyjnych dla pracowników;
 14. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych w organizacji;
 15. Rozpatrywanie skarg i zapytań od osób, których dane dotyczą w zakresie przetwarzania i ochrony ich danych;
 16. Zapewnienie aktualizacji regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach prawa;
 17. Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla Administratora danych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Ciurlej

Data wytworzenia:
06 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Artur Ciurlej

Data publikacji:
06 mar 2024, godz. 12:27

Osoba aktualizująca informacje

Artur Ciurlej

Data aktualizacji:
08 mar 2024, godz. 12:43