Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Rejestry akt i archiwa

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, szkoła prowadzi następujące rejestry:
- księga uczniów

- rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły

- rejestr wydanych zaświadczeń

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty i ustawie o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z Kodeksem Pracy szkoła prowadzi rejestry:
- pracowników

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i ustawie o ochronie danych osobowych.

 Ponadto prowadzone są:
- ewidencje środków trwałych,
- ewidencje zakupów.
Dane w nich zawarte udostępnia się do wglądu w miejscu prowadzenia ewidencji, w godzinach pracy szkoły po uprzednim umówieniu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Ciurlej

Data wytworzenia:
05 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Artur Ciurlej

Data publikacji:
05 mar 2024, godz. 13:44

Osoba aktualizująca informacje

Artur Ciurlej

Data aktualizacji:
05 mar 2024, godz. 13:44